- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

- Wykonywanie instalacji elektrycznych.

- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.

- Pomiary ochronne.